انتخاب زبان

بخش اطفال مربوط به کودکانی است که در اثر ابتلا به بیماری‌های مختلف به مراقبت‌های ویژه ای نیاز دارند تا سلامت جسمی و روانی خود را بهبود ببخشند. تجهیزات بیمارستان این بخش باید طوری طراحی شود که کودکان کمتر دچار اضطراب شوند و به راحتی نیازهای روحی و احساسی آنها برطرف شود.

پزشکان بخش اطفال

دکتر شهناز پورآرین

متخصص کودکان و فوق تخصص نوزادان

دکتر پیمان صالحی

متخصص کودکان و نوزادان

دکتر حمید آموزگار

متخصص بیماری های کودکان - فوق تخصص قلب کودکان و اینترونشنال قلب کودکان

دکتر احمد مدنی

متخصص اطفال و فوق تخصص نوزادان