انتخاب زبان

در تصویر برداری بیمارستان مرکزی شیراز پروسیجر ERCP با حضور اساتید مجرب فوق تخصص گوارش و متخصص بیهوشی با نزدیکترین نوبت دهی انجام می گردد.

 

امکانات موجود در واحد ERCP:

  • دستگاه فلورسکوپی دیجیتال با بالاترین کیفیت تصویر
  • 6 ویدئو دئونویکوپ با بالاترین مدل و بهترین کیفیت تصویر 
  • ارائه تجهیزات مصرفی مورد نیاز جهت انجام ERCP بصورت یکبار مصرف
  • تجهیزات مورد نیاز جهت قراردادن استنت فلزی در ناحیه مری-مجاری صفراوی و دئودنوم
  • اتاق ریکاوری با تمام امکانات جهت حضور بیمار پس از انجام ERCP