انتخاب زبان

تیم‌های جراحی سرطان در بیمارستان‌ها نقش بسیار حیاتی و حساسی را در مدیریت و درمان بیماران با سرطان ایفا می‌کنند. این تیم‌ها از افراد متخصص و متعهد تشکیل شده‌اند که دارای تجربه و تخصص در زمینه‌های مختلف پزشکی و جراحی مرتبط با سرطان هستند.
تیم جراحی سرطان معمولاً شامل جراحان عمومی و جراحان تخصصی سرطان می‌شود که دارای تخصص در زمینه‌های مانند جراحی تشخیصی، جراحی پیشگیری، و جراحی اصلاحی هستند. این تیم‌ها همچنین از تخصص‌های دیگر مثل پاتولوژیست‌ها (که نمونه‌های بافتی را بررسی می‌کنند)، رادیولوژیست‌ها (که تصاویر تشخیصی مثل اسکن‌ها و تصاویر اشعه‌ای را تفسیر می‌کنند) و تیم‌های پرستاری تخصصی نیز بهره می‌برند.
همچنین، تیم جراحی سرطان با تیم‌های متخصص دیگری همکاری می‌کنند که درمان‌های جانبی مانند ترمیم پس از جراحی، برنامه‌ریزی درمان‌های شیمی درمانی و تابش درمانی را اجرا می‌کنند. این هماهنگی و همکاری تیم‌ها با یکدیگر به منظور ارتقاء کیفیت مراقبت و بهبود بهتر بیماران با سرطان از اهمیت بسزایی برخوردار است.
تیم جراحی سرطان نه تنها در فازهای اولیه تشخیص و درمان بلکه در طول فرآیند پیگیری و مراقبت مستمر نیز نقش فعال دارد. این تیم‌ها تا حد امکان سعی می‌کنند بیماران را از نظر فیزیکی و روحی حمایت کنند و آنها را در مسیر بهبودی همراهی کنند.

پزشکان بخش تیم جراحی سرطان

دکتر عبدالرسول طالعی

متخصص جراحی عمومی - فلوشیپ جراحی سرطان سینه