انتخاب زبان

خدمات واحد CT SCAN:

سی تی اسکن روتین و تخصصی، سی تی اسکن های با تزریق و بدون تزریق مغز، مغز کرونال و آگزیال، پوستریورفوسا ، گردن،قفسه سینه، شکم و لگن، حنجره و ستون فقرات، سی تی اسکن های تمامی اندام ها ی فوقانی و تحتانی با امکان شبیه سازی سه بعدی و با کیفیت بسیار بالا در صورت درخواست پزشک متخصص. سی تی اسکن مغز – چشم – گوش – صورت و سینوسهای صورتی – گردن – اندام فوقانی – قفسه سینه – شکم – لگن و اندامهای تحتانی ( بدون تزریق کنتراست و با تزریق کنتراست ) بصورت روزانه بدون تعیین وقت قبلی.

 

 

پزشکان بخش سی تی اسکن

دکترمنصور انصاری

متخصص پرتودرمانی (رادیوتراپی )