انتخاب زبان

تصویر برداری هسته ای نوعی تکنولوژی است که در آن پس از تزریق موتد رادیواکتیو به بدن و بر اساس بازتاب اشعه گاما از کلیه نقاطی که در آن جریان خون وجود دارد، می توان تصویر برداری نمود. بنابراین اسکن های پزشکی هسته ای تصاویر زنده ای هستند که عملکرد ارگان های مختلف مانند قلب، کلیه، تیروئید، استخوان و غیره را نشان می دهند.

از کاربرد های دیگر پزشکی هسته ای اقدامات درمانی است که با استفاده از ذرات پرتوزا در بیماری هایی همچون پرکاری تیروئید، سرطان تیروئید، التهاب مفاصل و درد های ناشی از متاسازهای استخوانی به درمان بیماران کمک شایانی می شود.

در حال حاضر بخش پزشکی هسته ای بیمارستان مرکزی شیراز یکی از نراکز پیشرو در کشور می باشد که کلیه اقدامات تصویربرداری و درمانی در آم صورت می پذیرد.