انتخاب زبان

عمل جراحی پیشرفته گوش دکتر بصیر هاشمی

 

 

در این ویدیو بیمار عفونت های مزمن همراه با پارگی پرده گوش داشتند که توسط دکتر سید بصیر هاشمی در بیمارستان مرکزی شیراز عمل جراحی پیشرفته گوش (تمپانوپلاستی ماستوئیدکتومی) انجام شد.

 در این عمل کنترل عفونت های گوش، ترمیم پرده گوش، بازسازی زنجیره استخوان برای بیمار انجام شد.