راهنمای طبقات: 

 

طبقه همکف:

 • ام ار آی
 • پذیرش بیمار
 • دفتر پرستاری
 • مسئول فنی
 • حسابداری ترخیص
 • صندوق
 • اتاق بیمه
 • داروخانه
 • مرکز تلفن
 • کافی شاپ
 • بانک

طبقه اول:

 • اتاق عمل
 • جراحی قلب

طبقه دوم:

 • جراحی1
 • ICU مغز

طبقه سوم:

 • زنان و زایمان(OB)
 • ICU نوزادان (NICU)

طبقه چهارم:

 • داخلی1
 • ICU داخلی1

طبقه پنجم:

 • جراحی2
 • ICU جراحی

طبقه ششم:

 • بخش CCU

طبقه هفتم:

 • داخلی2
 • ICU استروک

طبقه هشتم:

 • جراحی3
 • ICU جراحی2

طبقه نهم:

 • لیزر پوست
 • دندان پزشکی

طبقه دهم:

 • رستوران
 • سالن آمفی تئاتر

 

 

 

طبقه زیرزمین_منفی 1: 

 • اتفاقات
 • سونوگرافی
 • سنگ شکن
 • پزشکی هسته ای
 • آمادگی قبل از عمل
 • بخش رادیولوژی
 • سی تی آنژیو گرافی
 • ERCP
 • بخش آندوسکوپی و کولونوسکوپی

طبقه دوم:

 • آزمایشگاه

طبقه سوم:

 • مدیریت
 • امور مالی
 • تدارکات
 • بایگانی
 • دبیرخانه
 • روابط عمومی

طبقه چهارم:

 • اتاق عمل چشم