پذیرش بیمار در بيمارستان مرکزی شیراز از سه طريق امکان پذير مي باشد:

مراجعه به اورژانس بيمارستان

مراجعه به کلینیک بيمارستان

مراجعه به مطب پزشک معالج طرف قرارداد با بیمارستان

در این موارد بیمار پس از اخذ معرفینامه و دستور بستری شدن از پزشک به واحد پذیرش واقع در طبقه همکف مراجعه می نماید. این واحد به صورت سه شیفت  پاسخگوی مراجعان می باشد.

سیر اجرایی پذیرش بیماران بستری در بیمارستان :

الف : مراحل پذیرش بیمارانی که دستور بستری از طریق درمانگاه بیمارستان یا مطب دریافت می نمایند :

مراجعه بیمار یا همراه وی به واحد پذیرش جهت تشکیل پرونده بستری با در دست داشتن دستور بستری.

وارد کردن مشخصات بیمار و اطلاعات مورد نیاز در برنامه پذیرش ، اخذ رضایتنامه از بیمار و همراه وی و تشکیل پرونده و گرفتن شماره کامپیوتری .

ارجاع به صندوق جهت واریز مبلغ علی الحساب با توجه به نوع بیمه و بخش بستری مربوطه.

ارجاع بیمار به بخش آمادگی قبل ازعمل یا اتفاقات با توجه به نوع بیماری.

ب : مراحل پذیرش جهت بستری بیمارانی که به اورژانس بیمارستان مراجعه می نمایند :

دریافت دستور بستری شدن از پزشک اورژانس .

مراجعه به پذیرش بستری جهت تکمیل پرونده واخذ رضایتنامه از بیمار و همراه وی .

هدایت بیمار به اورژانس جهت بستری موقت در اورژانس و در صورت نیاز ، انتقال به بخش مربوطه و ادامه درمان .

مدارك لازم جهت بستري بيمار :

 دستور بستري از پزشک معالج به نام بیمار

 مدارک شناسايي بيمار (كارت ملي و برای اتباع خارجي گذرنامه ) و برای افراد زیر 18 سال شناسنامه.

 در هنگام مراجعه جهت زايمان همراه داشتن شناسنامه پدر و مادر نوزاد الزاميست.

معرفينامه بيمه جهت بیماران تحت پوشش بیمه :

در صورتیکه بیمارستان با بیمه تکمیلی شما قرارداد داشته باشد می توانید دستور بستری پزشک معالج خود را پس از ممهور کردن به مهر بیمارستان به شرکت بیمه مربوطه مراجعه نموده و معرفینامه بیمه را دریافت نمایید.

زمان تحویل معرفینامه بیمار به بیمارستان قبل از بستری و حداکثر 24 ساعت بعد از پذیرش بیمارو قبل از ترخیص می باشد.

جهت اطلاع از بیمه های طرف قرارداد با بیمارستان می توانید به سایت بیمارستان یا واحد پذیرش مراجعه نمایید.

 

 

لطفا قبل از عمل فرزند دلبندتان به نکات زیر توجه فرمایید و مدارک زیر را حتما به همراه داشته باشید:

    در صورت داشتن عکس (رادیوگرافی ها)،آزمایشات،سی تی اسکن و ..... را همراه خود بیاورید.

    حضور پدر و یا قیم قانونی کودک همراه با کارت شناسایی معتبر در زمان بستری الزامی است.

    دفترچه بیمه کودکان بالای ۲ سال حتماٌ باید عکسدار باشد.

    برگه بستری پزشک یا کپی آن

سیر اجرایی پرونده بالینی بیمار در زمان ترخیص:

پس از دستور ترخیص توسط پزشک معالج روند اداری ترخیص آغاز می گردد که مراحل مورد نیاز به شرح زیر می باشد :

تکمیل پرونده توسط پرستار بخش وکنترل اوراق مربوطه

منظم کردن اوراق پرونده توسط منشی بخش و تکمیل پرونده ترخیص بیمارو گرفتن استعلام از واحد تدارکات پزشکی ، داروخانه وارجاع به پذیرش بستری جهت قراردادن اوراق در پرونده مالی و ارجاع به واحد حسابداری ترخیص .

چک کردن پرونده بیمارتوسط حسابداری ترخیص و ثبت اسناد مالی .

مراجعه همراه بیمار به واحدحسابداری ترخیص جهت تسویه حساب.

در صورتی که بیمه بیمار قبل از ترخیص تایید نگردیده ارجاع به واحد بیمه جهت تایید بیمه

واریزبدهی هزینه خدمات ارائه شده به صندوق مرکز (جهت سهولت در تمامی باجه ها کارتخوان موجود است) یا گرفتن طلب بیمار از صندوق .

تحویل قبض پرداختی صندوق به واحد حسابداری ترخیص و دریافت برگه تسویه حساب

ارائه نسخه اول تسویه به منشی جهت دریافت خلاصه پرونده بیمار

ارائه نسخه دوم برگ تسویه بیمار به نگهبانی مرکز جهت خروج بیمار

تبصره : بیماران و همراهان گرامی می بایستی حتما جهت دریافت طلب خود با در دست داشتن اصل کارت شناسایی معتبر بیمار و افراد درجه یک جهت دریافت مبالغ کمتر از پنج میلیون ریال به صندوق و بالاتر از پنج میلیون ریال با داشتن شماره شبا حساب بیمار به واحد حسابداری ترخیص مراجعه نمایند ، زیرا مبالغ فوق فقط به حساب خود بیمار واریز می گردد و در صورتی که بیمار به سن قانونی نرسیده باشد به حساب پدر بیمار واریز می گردد.

مدارک مورد نیاز جهت پذیرش بیمار :

دارندگان بیمه تأمین اجتماعی ، خدمات درمانی و یا نیروهای مسلح :

دو برگ کپی از برگ مشخصات دفترچه بیمه بیمار

شناسنامه بیمار دختر بالای 15 سال در صورت مجرد بودن

تلفن های ضروری جهت كسب اطلاعات بيشتر در خصوص پذيرش و بستري :

مقررات بیمارستان در راستای تسهیل ارائه خدمات به بیماران و ملاقات کنندگان:

لطفا كلیه اطلاعات مندرج در صفحه اول پرونده خود را مطالعه کرده و در صورتی كه اطلاعات درج شده مغایر با مشخصات شناسنامه ای و قانونی شما است، سریعا مسئولین پذیرش را مطلع کنید. بدیهی است مسئولیت اطلاعات عمومی پذیرش بر عهده خود بیمار است.

ساعات ملاقات بیماران در بخش ها از ساعت 14:30 الی 16:00 و در CCU از ساعت 14:30 الی 16:00 است. در بخش ICU ملاقات ممنوع است ( جهت ملاقات ICU فقط بستگان درجه یک با هماهنگی مسئول بخش در شیفت صبح ). از آوردن افراد كمتر از 12 سال جدا خودداری كنید.

با توجه به محدودیت فضا و زمان، برای رفاه خود و بیماران دیگر تقاضا می شود خویشان و دوستانی را كه مایل به ملاقات بیمار هستند، پس از ترخیص به منزل دعوت به ملاقات فرمائید.

سیگار كشیدن در محیط بیمارستان توسط بیمار و همراهان اكیدا ممنوع است.

مسئولیت نگهداری لوازم و اشیا قیمتی، لوازم شخصی مانند دندان مصنوعی، اندام مصنوعی و … به عهده بیمار است. تا حد امکان این گونه لوازم در بیمارستان نگهداری نشوند.

حضور همراه بر بالین بیمار منوط به اجازه پزشك معالج بخش و دریافت كارت همراه است. در اتاق های دو تخته، حضور فقط یك نفر به عنوان همراه مجاز است که هزینه همراه به طور مجزا اخذ می شود.

مبلغی كه هنگام بستری از شما اخذ می شود، به صورت پیش پرداخت و علی الحساب می باشد. از آنجایی كه هزینه ها شامل هزینه های بیمارستان و حق الزحمه پزشكان ، تجهیزات پزشکی ، مصرفی اتاق عمل ،داروها، آزمایش ها و پاتولوژی است و تا زمان ترخیص هزینه تجهیزات و داروها قابل محاسبه نمی باشد ، لذا لازم است بیمار و همراهان از هزینه های غیر قابل پیش بینی بیمار مطلع باشند .

در صورتی كه مدت بستری شما بیشتر از 3 روز طول بکشد، جهت اطلاع از میزان هزینه ها به واحد حسابداری ترخیص واقع در طبقه همکف مراجعه کرده تا حدود هزینه به بیمار اعلام گردد.

ممكن است ترخیص بیمار در روز تعطیل انجام شود، لطفا پیش بینی های لازم را برای پرداخت بدهی صورت حساب به عمل آورید.

ترخیص نوزاد منوط به انجام آزمایشات و اقدامات درمانی است و ممكن است تا بعد از ظهر طول بکشد. بنابراین ساعت ترخیص مادران فارغ شده همزمان با ترخیص نوزاد است.

لازم است معرفی نامه سازمان های طرف قرارداد با بیمارستان جهت ثبت شماره معرفی نامه، به واحد پذیرش ارائه شود.

در بعضی از معرفی نامه های سازمان های طرف قرارداد بیمارستان، پرداخت مبلغی تحت عنوان فرانشیز به عهده بیمار است كه توسط واحد صندوق به صورت علی الحساب از بیمار دریافت می شود.

در صورت پرداخت هر گونه وجهی به بیمارستان، لطفا نسخه اول فیش واریزی را جهت درج در پرونده بیمار به واحد پذیرش تحول دهید و نسخه دوم، تا زمان ترخیص جهت ارائه به واحد مربوطه نگهداری شود.

بیمارانی كه از طرف سازمان های بیمه یا سازمان های طرف قرارداد، به بیمارستان معرفی می شوند باید ما به التفاوت تعرفه آزاد اتاق خصوصی، مازاد سقف تعهدات فرانشیز و سایر موارد خارج از تعهد و قرارداد بیمه را پرداخت کنند؛ لطفا قبل از بستری به این موضوع توجه کنید.

بیمارستان مرکزی شیراز یك بیمارستان کاملاً خصوصی است كه بر اساس اصل درآمد و هزینه امور جاری، خود را اداره می كند و تحت پوشش هیچ سازمان یا نهاد دولتی نیست. در نتیجه پرداخت ودیعه كامل و كافی و تسویه حساب بر اساس مبلغ اعلام شده توسط واحد حسابداری ترخیص، برای بیماران الزامی است. از آنجا كه نرخ ها مصوب سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت تنظیم شده اند، لذا هیچ گونه تخفیفی در هزینه ها داده نمی شود.